Khoa Dệt may và Thời trang nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 – 2020

Lượt xem: 764

Chất lượng của sợi sản xuất ra có thể dự báo được trong quá trình tính toán hoặc nhận được từ thử nghiệm thực tế. Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu về chất lượng sợi sản xuất ra trên các qui trình công nghệ, thiết bị khác nhau tuy nhiên vẫn chưa cho ra được mô hình tối ưu bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng, mỗi một phương pháp kéo sợi cũng cho ra các cấu trúc sợi khác nhau chính vì điều này làm cho chất lượng của sợi cũng khác nhau. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sợi (độ đều, độ bền, độ sạch,….) phụ thuộc vào nguyên liệu xơ, qui trình công nghệ và thiết bị trong dây chuyền sản xuất sợi.

Đây là lý do chọn đề tài “Nghiên cứu thiết lập qui trình sản xuất sợi cotton chất lượng cao trên máy kéo sợi nồi cọc khuyên tự động” do sinh viên Nguyễn Thị Khuyên Lớp DHDE11AHN làm Chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu ngày 10/6/2020 tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, phòng họp ảo Nhà HA8 cơ sở Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài đã trình bày mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là nghiên cứu qui trình gia công sợi từ xơ bông và một số thiết bị tự động trong qui trình. Đề tài tập trung vào qui trình kéo sợi từ xơ bông và các thiết bị tự động trong qui trình đó.

Kết quả của đề tài đã  khảo sát hệ thống thiết bị hiện đại tự động hóa cao hiện đang được sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất sợi tại Việt Nam và lựa chọn thiết bị tự động trong dây chuyền kéo sợi.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cùng các vị khách mời, giảng viên Khoa Dệt May và Thời trang, sinh viên ngành Công nghệ sợi, dệt và  Công nghệ dệt, may đã tới dự, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo về mục tiêu, nội dung và các kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đưa ra những các câu hỏi, trao đổi nội dung, kết quả của đề tài, sau đó nhận xét đánh giá khả năng ứng dụng của đề tài. Đề tài được hội đồng đánh giá có khối lượng nghiên cứu phù hợp, áp dụng những thiết bị mới có mức độ tự động hóa cao vào trong sản xuất thực tế đã cho ra các sản phẩm đang được nhiều doanh nghiệp chấp nhận sử dụng, có thể làm tài liệu tham khảo cho học phần Công nghệ và thiết bị kéo sợi. 

Sau đây là một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Khuyên – Lớp  DHDE11AHN

 

 

Tin tức liên quan