Thông báo

Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH khóa 14 và tổ chức lớp học TACB 1 cho sv các khóa 11,12,13

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi...

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, lũ lụt

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 27

Quyết định về việc Ban hành Slogan và Logo Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Quyết định về việc Ban hành Slogan và Logo Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 25 năm 2020

Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 25 năm 2020

Chương trình tập huấn Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp SV năm 2020

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Chương trình tập huấn Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp SV năm 2020

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thực về Đảng” đợt tháng 11 năm 2020!

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thực về Đảng” đợt tháng 11 năm 2020!

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Quyết đinh về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) đối với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể...

Quyết đinh về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) đối với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các chức danh lãnh đạo của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp