Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi...

Thông báo về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, lũ lụt

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối...

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Mẫu và câu hỏi bài thu hoạch đầu khóa năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Thông báo về việc tổ chức xét chọn, giới thiệu sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,...

Thông báo về việc tổ chức xét chọn, giới thiệu sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Dự kiến danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Dự kiến danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng kỳ 1 năm 2020-2021

Thông báo về việc triển khai công tác đầu khóa của khoa chuyên môn và cố vấn học tập đối với các lớp đại học...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc triển khai công tác đầu khóa của khoa chuyên môn và cố vấn học tập đối với các lớp đại học hệ chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Thông báo thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

Thông báo thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét kế quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

Lịch học đầu khóa đợt 2 của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Lịch học đầu khóa đợt 2 của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 tuyển sinh năm 2020

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh năm 2020; sinh viên có thành tích xuất sắc...

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh năm 2020; sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2019 – 2020

Giới thiệu sinh viên cơ hội việc làm tại Sacombank

Giới thiệu sinh viên cơ hội việc làm tại Sacombank

Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa đối với sinh viên khóa 14 nhập học đợt 1 năm 2020

Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa đối với sinh viên khóa 14 nhập học đợt 1 năm 2020