Công tác đào tạo

Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH...

Thông báo về việc tổ chức học tiếng Anh tăng cường đầu vào, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các lớp ĐH khóa 14 và tổ chức lớp học TACB 1 cho sv các khóa 11,12,13

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường Đại...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Quyết định về việc mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học của Trường Đại học Kinh...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Căn cứ quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương

Thông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc tổ chức học lại học phần giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên các lớp khóa cũ trong học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ I năm học 2020 -2021

Thông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo đăng ký tuyển học cùng lúc hai chương trình

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đề án đăng ký mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo số 451 về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 –...

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo số 313 Kế hoạch nghỉ hè, thi lại, đào tạo HK phụ năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo về việc đánh giá các học phần trong học kỳ 2 cho các lớp tổ chức thi tại trường

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp, tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp, Tiến độ học kỳ 1 của các lớp trong toàn trường

Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Thông báo kế hoạch học tập HK.II năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020